Oversiktsbilde av sykehusbygg.

Om oss

Betanien sykehus er et privat ideelt sykehus som driver helse- og omsorgstjenester i driftsavtale med Helse Vest RHF. Det å være et ideelt sykehus betyr at overskuddet går tilbake til utvikling av sykehusets tjenester og ikke til eier.

Kontakt oss

Betanien sykehus AS er en diakonal institusjon som eies av Stiftelsen Betanien Bergen. Administrerende direktør i stiftelsen er styreleder i Betanien sykehus sitt styre.​

 

Våre​​ ​​​verdier

​Følgende kjerneverdier skal prege vår virksomhet:
 
  • Raus
  • Ansvarlig
  • Kreativ

Her kan du lese mer om våre verdier 

 

Våre ​mål

Betanien sykehus har satt følgende mål for perioden 2023-2028:
 
  1. ​​Betanien sykehus skal yte helsetjenester av høy kvalitet.
  2. Betanien sykehus skal være et ønsket sted å jobbe.
  3. Betanien sykehus skal skape økonomisk fundament i både nåtid og fremtid.
  4. Betanien sykehus skal bidra til å redusere klimaendringene.
  5. Sykehusets verdier skal prege arbeidet vårt.
Se her for mer informasjon om mål og delmål ​eller utviklingsplan 2035.
 

 

Vårt ​tjenestetilbud

Betanien sykehus driver ​​følgende avdelinger innen tjenesteområdene psykisk helse og somatisk helse:

 

 

Sist oppdatert 15.01.2024