Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger blir samlet inn og brukt på betaniensykehus.no.

Nettstedet betaniensykehus.no blir utviklet i tett samarbeid med de andre sykehusene i Norge. Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten består i dag av omtrent 40 nettsteder (alle sykehus, IKT-selskap, regionale helseforetak, apotek og selskap for spesialisthelsetjenesten eier sammen, for eksempel Pasientreiser). Sammen utvikler vi ny funksjonalitet, design og oppbygging av innholdet slik at det er tilgjengelig for brukerne. Vi samarbeider med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett som forvalter og drifter den tekniske løsningen.

Ansvar

Datansvarlig: Betanien sykehus

Databehandler: Norsk Helsenett SF (NHN) (Bruksvilkår for nasjonale e-helseløsninger). 

Direktoratet for e-helse er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nettstedet.

Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør og teknisk leverandør av drift og vedlikehold av nettstedet. Opplysningene som blir samlet inn lagres på servere som driftes av NHN.

E-post

Du har anledning til å kontakte oss via e-post dersom du har generelle spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider. Dersom du sender en e-post til oss vil e-postadressen din bli lagret. Lagringsperioden er avhengig av om innholdet er arkivverdig eller ikke. Om det er arkivverdig vil det bli lagra i henhold til bevaring- og kassasjonsreglementet til Departementet og arkivforskrifta.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er derfor viktig at du ikke inkluderer slike opplysninger, for eksempel opplysninger om helsen din, personnummer osv. i e-post til oss. Om du trenger å gi oss slike opplysninger, kan du logge deg på helsenorge.no og sende oss en sikker melding.

Gi tilbakemelding på nettsidene

Du kan gi tilbakemelding på nettsidene via skjemaet "Fant du det du lette etter?". Skjemaet ligger på et utvalg av nettsidene våre. Du får ikke svar på tilbakemeldingen, men den blir lagret. Tilbakemeldingene blir brukt som innspill til forbedring og utvikling av nettsidene.

Dersom du skriver inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir disse opplysningene autmatisk slettet før innsending.

Lenker til andre nettsteder 

Vi lenker til andre organisasjoner og nettsteder. Personvernerklæringen på dette nettstedet omfatter ikke andre nettsteder. Når du besøker andre nettsteder, bør du derfor lese personvernerklæring på disse nettstedene
Vi bruker videoavspillertjenesten Youtube fra Google. Google samler inn data når du spiller av en video. Slike data samles ikke inn hvis du ikke spiller av videoen. Google bruker også informasjonskapsler når du spiller av en video. Når du spiller av en Youtube-video må du godta personvernerklæringen fra Google (https://policies.google.com/privacy?hl=no).

Besøksstatistikk

Nettstedet lagrer trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser hvor mye hvert enkelt område av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempler på informasjon som blir lagret er: antall besøkende på de ulike sidene, informasjon om hvilken nettside du var på før du kom inn på vårt nettsted (url-adressen du kom fra), hvor lenge du er på nettsiden, og hvilken nettleser du bruker. Informasjonen som blir lagret blir brukt slik at nettsiden sine tilbud og innhold kan bli bedre og videreutvikles.

Besøksstatistikken er basert på Google Analytics og Universal Analytics og nettstedet bruker en mulighet i Universal Analytics for å anonymisere leserens IP-adresse slik at denne ikke lagres hos Google eller på plattformen.

Hvis du likevel ikke ønsker at vi skal samle inn opplysninger om deg som vi anonymiserer og bruker til statistikk, kan du melde deg av denne innsamlingen på følgende adresse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Her kan du installere en tjeneste på din nettleser, levert av Google Analytics. Tjenesten (en add-on) kan installeres både på Chrome, Internett Explorer 11, Safari, Firefox og Opera.

Les mer om hvordan vi håndterer informasjonskapsler på betaniensykehus.no.

Brukerundersøkelse

Vi utvikler felles nettløsning for å svare opp brukernes behov. Vi gjennomfører derfor både brukertester og brukerundersøkelser på nettstedet ved hjelp av Hotjar. Disse testene foregår over korte perioder i løpet av året. Verktøyet gir oss nyttig innsikt i hva brukere gjør og ønsker å gjøre på nettstedene våre.

Vi kobler ikke dine svar med din atferd på nettstedet, og all informasjon er anonymisert.

Søk 

Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord du bruker når du søker på nettstedet. Formålet med dette er å gjøre informasjonen vår bedre og mer tilrettelagt brukernes behov. Vi kan blant annet finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater du velger. Det er bare søkeordene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om deg.

Sist oppdatert 19.12.2023