Barn og ungdom som pårørende

Til barn og ungdom som har en forelder eller annen nær slektning med psykisk sykdom.

Fargeblyanter i en kopp fotografert ovenfra.
Foto: Nils Olav Mevatne.

​Når en du er glad i, for eksempel mamma eller pappa, blir psykisk syk og kanskje innlagt på sykehus, er det ganske vanlig å bli bekymret eller lei seg, eller få andre vanskelige tanker og følelser.

Psykisk sykdom kan forklares som en slags tankesykdom. Den syke tenker mange triste, sinte, rare eller redde tanker. Ofte er følelsene veldig sterke. Det er mange ulike måter å være psykisk syk på. Ofte er det slik at tankene, følelsene og væremåten forandrer seg og blir annerledes og forstyrret.
 

Den som er psykisk syk forandrer seg

Den syke kan bli veldig trist, gråte mye, sove mye om dagen og kanskje sove dårlig om natten. Vanlige ting som har vært lett før, blir vanskelig å få gjort, som for eksempel å lage mat, holde huset rent, vaske klær, lage matpakker, hjelpe med lekser, gjøre gøye ting. Noen blir veldig redde for ting de ellers ikke er redde for, for eksempel å ta bussen eller gå i butikker.

Andre kan bli fort sinte uten grunn og kjefte mye. Noen kjøper masse de ikke har bruk for, sier rare ting eller snakker med seg selv. Noen tenker bare på seg selv. Men noen ganger klarer de som er syke å skjule at de har det vanskelig, og barna merker ikke så mye til at mamma eller pappa ikke har det bra.
 

Vanlige reaksjoner hos barn

Noen barn synes det er vanskelig å gjøre lekser og konsentrere seg på skolen, fordi de tenker så mye på den som er syk. Noen blir redde, hvis den som er syk må på sykehus, og synes det er vanskelig at den syke ikke er hjemme slik at de kan passe på.

Noen barn har sagt at de blir sinte på den som er syk, men at de er glade for at de som jobber på sykehuset passer på den syke. Noen barn har fortalt at de tror det er deres skyld at den voksne har blitt syk. Noen barn kan bli veldig gode på å "lese" de voksnes følelser, for å prøve finne ut av hvilket humør den voksne er i. Noen barn kan oppleve at de blir slitne og stresset av å bekymre seg eller av at de voksne brått endrer humør.

Barn og unge kan trenge informasjon når noen i familien er syke. Om en i familien din går i behandling kan du få snakke med den som er behandler på sykehuset, og du kan få se hvor det er behandlingen foregår. Sykehuset kan også gi råd om hvor man kan få hjelp hvis man trenger mer oppfølging for å mestre egne følelser eller reaksjoner.​
 

Viktig for barn å vite

  • Det er aldri barn sin skyld at den voksne har blitt syk.
  • Barn kan ikke gjøre den syke frisk. Det er det voksne som må ta seg av.
  • Mange blir frisk av psykisk sykdom, men noen kan bli syke igjen senere. Andre blir ikke helt frisk, men blir mye bedre.
  • Psykisk sykdom smitter ikke, selv om barn også kan bli lei seg når en de er glad i er syk.
  • Barn har lov til å ha det bra og fortsette med aktiviteter som er gøy selv når den voksne har det vanskelig.
  • Søsken kan reagere forskjellig, og det er greit og helt normalt.
  • Det er lurt å snakke med en voksen som du stoler på om hvordan du har det når mamma eller pappa er syk, for eksempel læreren eller helsesøster på skolen din, en grei tante eller en hyggelig nabo.
  • Du er ikke alene! Mange andre barn har det lignende som deg. 
Sist oppdatert 07.09.2023