En gruppe kvinner på et sykehus

Utviklingsplan 2022-2035

Å utvikle pasientens helsetjeneste er det viktigste vi gjør. Det skal prege alle aktivitetene i sykehuset, enten det gjelder pasientbehandling, forsking, opplæring eller utdanning. Utviklingsplanen skal svare på hvordan vi skal løse framtidens behov for helsetjenester. Målet er å planlegge for rett kompetanse, nye arbeidsformer, samt riktige bygg og utstyr.

​​Vi er et ideelt sykehus eid av Stiftelsen Betanien Bergen. Det at vi er ideelle betyr at sykehusets overskudd ikke går til eier, men tilbake til pasientene gjennom utvikling av tjenestene. Som en del av Stiftelsen Betanien Bergen skal vi ha en diakonal profil og være en pådriver for nytenkning og​ innovasjon.

Betanien sykehus leverer i dag helsetjenester på oppdrag fra Helse Vest RHF. Innen psykisk helse​ utøver Betanien sykehuset et sørge-for-ansvar for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg. Sørge-for-ansvar betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i våre bydeler skal få et likeverdig helsetilbud som ellers i regionen. Vi tilbyr også dagkirurgiske, radiologiske og laboratorietjenester​.

Betanien sykehus er lokalisert i Fyllingsdalen. Gode bussforbindelser og utbygging av bybane til Fyllingsdalen gjør at vi uten overdrivelse kan si at vi har en sentral beliggenhet.

Heldigvis har vi flere hjelpemidler enn glasskulen når vi skal se inn i fremtiden. Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå kan bidra med relativt presise framskrivinger knyttet til demografiske utviklinger. 

I årene fremover vil befolkingen øke, og det er derfor sannsynlig at behovet for helsetjenester vil øke. Som pasient ved Betanien sykehus skal du fortsatt møte medarbeidere som ser deg og dine individuelle behov, samt få rask tilgang til helsetjenester. Det betyr at Betanien sykehus må ha kontinuerlig fokus på det å rekruttere og beholde kompetente medarbeider. Vi må også tenke nytt for å finne gode og bærekraftige måter å drive på i møtet med det økende behovet for helsetjenester. For å sikre at vi møter fremtidens behov har vi valgt å fokusere på følgende områder:

​Hvis du vil lese den fullstendige utviklingsplanen, kan du åpne den her (PDF)​.

Våre fokusområder

 • Pasient- og brukerperspektiv

  For oss betyr pasient- og brukerperspektiv at vi skal være forberedt, du skal bli sett og hørt, behandlingen skal gjennomføres etter plan, og du skal være trygg på videre forløp når du drar.

 • En mann som ligger på en seng
  Kvalitet og pasientsikkerhet

  På Betanien sykehus bruker vi kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer for å sørge for at helsetjenestene våre er trygge og gode.

 • En person som holder en presentasjon
  Sikre tilgjengelige helsetjenester

  Betanien sykehus skal sikre at du som pasient får de tjenestene du har behov for når du trenger dem, der du trenger dem og på den måten som gir deg et best mulig utbytte av behandlingen.

 • En gruppe mennesker som sitter rundt et bord
  Dyktige og involverte medarbeidere

  På Betanien sykehus skal du møtes av motiverte, dyktige, involverte og endringsvillige medarbeidere.

 • Lærende og utviklende organisasjon

  Lærende og utviklende organisasjon betyr at helsetjenesten skal utvikles med pasienten i sentrum, og at vi ser utfordringer og løsninger gjennom øynene til medarbeidere, ledere og samarbeidspartnere.

Sist oppdatert 05.05.2022