En gruppe kvinner på et sykehus

Utviklingsplan 2022-2035

Å utvikle pasientens helsetjeneste er det viktigste vi gjør. Det skal prege alle aktivitetene i sykehuset, enten det gjelder pasientbehandling, forsking, opplæring eller utdanning. Utviklingsplanen skal svare på hvordan vi skal løse framtidens behov for helsetjenester. Målet er å planlegge for rett kompetanse, nye arbeidsformer, samt riktige bygg og utstyr.

​​Vi er et ideelt sykehus eid av Stiftelsen Betanien Bergen. Det at vi er ideelle betyr at sykehusets overskudd ikke går til eier, men tilbake til pasientene gjennom utvikling av tjenestene. Som en del av Stiftelsen Betanien Bergen skal vi ha en diakonal profil og være en pådriver for nytenkning og​ innovasjon.

Betanien sykehus leverer i dag helsetjenester på oppdrag fra Helse Vest RHF. Innen psykisk helse​ utøver Betanien sykehuset et sørge-for-ansvar for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg. Sørge-for-ansvar betyr kort sagt at vi skal sørge for at alle som bor i våre bydeler skal få et likeverdig helsetilbud som ellers i regionen. Vi tilbyr også dagkirurgiske, radiologiske og laboratorietjenester​.

Betanien sykehus er lokalisert i Fyllingsdalen. Gode bussforbindelser og utbygging av bybane til Fyllingsdalen gjør at vi uten overdrivelse kan si at vi har en sentral beliggenhet.

Heldigvis har vi flere hjelpemidler enn glasskulen når vi skal se inn i fremtiden. Helsedirektoratet og Statistisk sentralbyrå kan bidra med relativt presise framskrivinger knyttet til demografiske utviklinger. 

I årene fremover vil befolkingen øke, og det er derfor sannsynlig at behovet for helsetjenester vil øke. Som pasient ved Betanien sykehus skal du fortsatt møte medarbeidere som ser deg og dine individuelle behov, samt få rask tilgang til helsetjenester. Det betyr at Betanien sykehus må ha kontinuerlig fokus på det å rekruttere og beholde kompetente medarbeider. Vi må også tenke nytt for å finne gode og bærekraftige måter å drive på i møtet med det økende behovet for helsetjenester. For å sikre at vi møter fremtidens behov har vi valgt å fokusere på følgende områder:

​Hvis du vil lese den fullstendige utviklingsplanen, kan du åpne den her (PDF)​.

Sist oppdatert 05.05.2022