Brukerutvalg

Betanien sykehus sitt brukerutvalg skal ivareta pasienter og pårørendes interesser, og bidra konstruktivt til å bedre tjenestene på sykehuset.

​Betanien sykehus opprettet i 2017 sitt eget brukerutvalg. 

Medlemmene kommer fra sentrale brukerorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, i tillegg til en av erfaringskonsulentene ved klinikk for psykiskhelsevern.

Brukerutvalget er oppnevnt av ledergruppen ved Betanien sykehus og er et rådgivende organ for direktør og ledergruppen ved Betanien sykehus i brukerrelaterte spørsmål.

Brukerutvalget sin leder kan etter behov bli invitert/innkalt til ledermøter i sykehuset. Utvalget er uavhengig av ledergruppen sitt daglige arbeid, er selvstendig i forhold til bruker og pårørende sine interesser, og uttaler seg på fritt grunnlag i aktuelle saker.

Alle kan komme med innspill til brukerutvalget på e-post

KONTAKTLISTE BRUKERUTVALG BETANIEN SYKEHUS (2023-2025)

 

Ove Vestheim, Norsk Foreningen for Nevrofibromatose

Mobil: 48173201

E-post: ove.vestheim@gmail.com 

 

 

Mette Fratini Flesland, Autismeforeningen Hordaland

Mobil: 470 74 836

E-post: mette.fratini.flesland@autismeforeningen.no

 

Ernst Roger Gustavsen, ADHD Hordaland

Mobil: 98620819

E-post: roger_92_g@hotmail.com

 

Annelen Cecilie Starefoss

Mobil: 93460765

E-post: annelen.cesilie.starefoss@betaniensykehus.no

Sist oppdatert 07.09.2023