Åpenhetsloven

Globus

Betanien sykehus AS er et privat ideelt sykehus som driver helse- og omsorgstjenester i driftsavtale med Helse Vest RHF. Sykehuset eies av Stiftelsen Betanien Bergen, en privat ideell stiftelse som driver institusjonsdrift med leveranser av tjenester innenfor helse og omsorg i egne bygg. ​

Innkjøp til driften av sykehuset blir i all hovedsak gjort gjennom rammeavtaler i det innkjøpssamarbeidet som er etablert med utgangspunkt i driftsavtalen. I tillegg har vi også muligheten til å ta del i innkjøpsavtaler Virke og Knif har de har inngått på vegne av sine medlemsorganisasjoner.

Gjennom åpenhetsloven fra 1. juli 2022, som skal sikre åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har Betanien sykehus AS arbeidet aktivt for etterlevelse av formål og bestemmelser. 

Betanien sykehus AS benytter i stor grad rammeavtaler Sykehusinnkjøp HF har inngått på vegne av helseforetakene. For disse avtalene ivaretar de også ansvaret i forhold til åpenhetsloven på vegne av dem de inngår avtaler på vegne av, se link for deres redegjørelse for utførte aktsomhetsvurderinger.

For innkjøpssamarbeid med Knif og Virke legges den samme praksis til grunn. Ansvarlig koordinator i innkjøpssamarbeidet gjør aktsomhetsvurderinger, samt forvalter og følger opp alle felles innkjøpsavtaler i samarbeidet og deres underleverandører.

​I tillegg til aktsomhetsvurderinger gjennom de innkjøpssamarbeidene vi inngår i ovenfor, gjennomfører vi egne vurderinger av leverandører og leverandørkjeder. 

Det er utarbeidet retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 Aktsomhetsvurderinger gjøres ut fra risikovurderinger, der målsettingen er å avdekke potensielle og faktiske negative konsekvenser. Ved vesentlig risiko for negative konsekvenser blir tiltak gjort for å avdekke disse.

I henhold til åpenhetsloven § 5 er det utarbeidet en redegjørelse for de aktsomhetsvurderinger som er utført, denne er signert av sykehusets styre.

Ønsker du informasjon om hvordan vi i Betanien sykehus AS jobber med disse spørsmålene? Da kan du sende en skriftlig henvendelse til post@betaniensykehus.no​. Svar gis innen rimelig tid. Vi ønsker å gi så gode svar som mulig, og setter derfor stor pris på om spørsmålet kan begrunnes med utfyllende informasjon om hva svaret skal bidra og/eller benyttes til.​

Sist oppdatert 29.06.2023