Rapport om likestilling, inkludering og mangfold

Dette er Betanien sykehus sin redegjørelse for arbeidet med å fremme likestilling, inkludering og mangfold i vårt sykehus. Rapporten er et resultat av bestemmelsen om aktivitet- og redegjørelsesplikten i Lov om likestilling og mot diskriminering, og inneholder vår redegjørelse om kjønnslikestilling og om vårt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Sist oppdatert 08.04.2024