Helsefaglig

 • AIM - Assessment Intervention Moving on

  AIM-verktøyene er opprinnelig utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk.

 • Allmennleger (ALIS) i spesialisering i Helse Vest

  Utdanning er en av Betanien sykehus sine hovudoppgaver. Vi bidrar til utdanning innan ei rekke helse- og sosialfag.

 • Nasjonalt kontaktpunkt

  Lavterskel kontaktpunkt for ungdom etableres.

 • Planet porno

  Planet porno - et lærerikt diskusjonsspill for ungdom over 14 år.

 • Trippelprosjektet SSA

  Prosjektet har fått navnet trippelprosjektet SSA (skadelig seksuellatferd) da prosjektet er delt inn i tre relativt uavhengige oppdrag.

Sist oppdatert 20.07.2022