Tre personer i forskining og utviklingsmøte

Forskning og utvikling

  • AIM - Assessment Intervention Moving on

    AIM-verktøyene er opprinnelig utviklet av tverrfaglige fagpersoner assosiert til AIM-prosjektet fra tidlig 2000-tallet. Verktøyene er genuint basert på praksis og forskning på barn og ungdom som har SSA-relatert problematikk.

  • Nasjonalt klinisk SSA nettverk

  • Nasjonalt kontaktpunkt

    Lavterskel kontaktpunkt for ungdom etableres.

Sist oppdatert 30.01.2023