Mennesker

Styret i Betanien sykehus

Styret ledes av Per Martin Knutsen med Anne Sissel Faugstad som nestleder.

Styrets medlemmer

I perioden 01.01.2022-31.12.2023 sitter følgende personer i styret til Betanien sykehus:

 • Per Martin Knutsen, styreleder
 • Anne Sissel Faugstad, nestleder
 • Anita Lyssand
 • Helge Skjerven
 • Knut Tom Hordnes (valgt av de ansatte)
 • Erik Vang (valgt av de ansatte)
 • Kristin Fosheim (valgt av de ansatte)
 • Sigfrid Alnæs (vara, valgt av de ansatte)
I tillegg har leder av sykehusets brukerutvalg møte- og talerett.

Kommende styremøter

 • Styremøte 8. desember
  Styredokumentene legges ut ca. en uke i forkant av møtet.
  Styremøte 8. desember
  8.
  desember
  2023

Styredokumenter 2023

Styredokumenter 2022

Styredokumenter 2021

Styredokumenter 2020


Styredokumenter 2023

Styredokumenter 2022

Styredokumenter 2021

Styredokumenter 2020


Sist oppdatert 27.03.2023