Planet porno

Planet porno - et lærerikt diskusjonsspill for ungdom over 14 år.

Spillillustrasjon
Av Justin Hancock, Bish Training, UK, 2014 © Norsk oversettelse av Betanien sykehus/Ressursenhet V27/Jensen, M., Nilsen, C. & Skjellevik, Å.M. (2018).

Planet porno er utviklet av Justin Hancock, Bish Training, UK, 2014 og oversatt av Betanien sykehus/Ressursenhet V27/Jensen, M., Nilsen, C. & Skjellevik, Å. M. (2018).

«Dette verktøyet er for voksne (for eksempel helsepersonell, lærere) som jobber med unge mennesker og som ønsker å gjøre noe for å tette gapet mellom det som læres til unge om sex og relasjoner og signalene som porno sender ut.»

«Verktøyet er rettet mot unge over 14 år. Kan vurderes brukt med enkelte unge i alderen 10-14 år, men frarådes til barn under 10 år»

Verktøyet kan nå bestilles via Ressursenhet V27. For bestilling last ned og fyll ut dette dokumentet​, deretter send det på e-post til Nadine Kojda-Arndt. ​

Spillet koster kr 260 pr. stk. Porto kommer i tillegg. 

Sist oppdatert 16.09.2022