Om Ressursenhet V27

V27 er en regional spisskompetansenhet som er organisert under Betanien BUP. Betanien BUP har opptaksområde Laksevåg og Fyllingsdalen bydeler. Enheten tilbyr undervisning, råd/veiledning og klinisk spisskompetanse i Helse Vest.

En person som står på et togspor

Undervisning

  • Assesment, intervention, moving on (AIM)
  • Grunnleggende Basis kurs
  • Temaforelesninger tilpasset etter forespørsel

Råd/veiledning 

  • Anonym drøfting i konkrete saker der barn/unge står i fare for eller har utøvd problematisk/skadelig seksuell atferd.

Klinisk spisskompetanse

  • Samarbeid og veiledning på henviste saker til alle regionale barne- og ungdsomspsykiatriske poliklinikker (BUP), og psykisk helsevern barn og unge (PHBU)
  • Spesifikk utredning og behandling av SSA etter sekundærhenvisning/vurdering av  kompleksitet.
  • Deltar i SSA konsultasjonsteam, se brosjyre her

Dersom akutte saker, henvend deg til lokalt barnevern, barnehus eller politi. 

Nasjonalt klinisk nettverk 

SSA- forum i Helse Vest/V27

SSA Forum i BUP i Helse Vest ble etablert i desember 2022. Gruppen består av klinikere som jobber på de ulike BUPene i Helseregion Vest (deltakerliste). 

Klinikere som er i nettverket jobber med pasienter med problematisk (PSA) og særlig skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn og unge (0-17 år) og deres pårørende/familier. PSA/SSA inkluderer teknologi-assistert seksuell atferd («online») og atferd utført i direkte møter («offline»).

SSA Forum i BUP i Helse Vest skal fortsette arbeidet med å heve kompetansen, samt gi rom for fagutveksling og drøfting. Fremtidige deltakere er de som utgjør spisskompetanse på utredning/behandling av SSA lokalt/regionalt.  

For eventuelle spørsmål ang. SSA Forum i BUP i Helse Vest, kontakt teamleder, Eva Marina Mørch​ ​,​eller koordinator for forumet, Nadine Kojda- Arndt.

 

Sist oppdatert 07.02.2024