Ressursenhet V27

Ressursenhet V27 er en klinisk ressursenhet med en regional spisskompetanse funksjon. V27 er knyttet til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn, forkortet til PSA/SSA.

V27 er en regional spisskompetansenhet som er organisert under Betanien BUP. Betanien BUP har opptaksområde Laksevåg og Fyllingsdalen bydelerEnheten tilbyr undervisning, råd/veiledning og klinisk spisskompetanse i Helse Vest. 

Undervisning

 • Assesment, intervention, moving on (AIM)
 • Grunnleggende Basis kurs
 • Temaforelesninger tilpasset etter forespørsel

Råd/veiledning 

 • Anonym drøfting i konkrete saker der barn/unge står i fare for eller har utøvd problematisk/skadelig seksuell atfer.

Klinisk spisskompetanse 

 • Samarbeid og veiledning på henviste saker til alle regionale barne- og ungdsomspsykiatriske poliklinikker (BUP), og psykisk helsevern barn og unge (PHBU)
 • Spesifikk utredning og behandling av SSA etter sekundærhenvisning/vurdering av  kompleksitet.
 • Deltar i SSA konsultasjonsteam, se brosjyre her

Dersom akutte saker, henvend deg til lokalt barnevern, barnehus eller politi. 


Nasjonalt klinisk nettverk 


Eva.jpg

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi 
Jobber i 2022 40% i Helsedirektoratet ifm Lavterskelprosjekt

Andreas_Heltne.jpg

Mastergrad i spesialpedagogikk og spesialist i pedagogisk psykologisk rådgivning.

 

 

En kvinne med briller

Nadine Kojda-Arndt

Klinisk sosionom og familieterapeut

nadine.kojda-arndt@betaniensykehus.no

Master i familieterapi og systemisk tilnærming.

FO godkjent som klinisk spesialist i familieterapi/ veileder

Portrettfoto

Monica Jensen

Psykologspesialist i klinisk arbeide med barn/ungdom og i samfunnspsykologi.

monica.jensen@betaniensykehus.no

Tidligere Prosjektleder nasjonalt klinisk SSA nettverk/Kompetanseprosjekt 2018-2021


100% permisjon fra V27/BUP Betanien fra 1.1. 2022 – 30.06. 2026, for å fullføre offentlig PhD utdanning og for å lede nytt nasjonalt SSA prosjekt for Hdir/Helse Vest (2023-2026). Bidrar faglig overordnet inn i Helsedirektoratets "Lavterskeltjeneste konseptutredning og prosjekt".

Faglig standard for PSA/SSA i PHBU

Samråd (under oppdatering)

Trygghetsplanlegging (under oppdatering) 

 

Utredning og behandlingsveiledere

AIM

Se egen side for AIM - Assesment Intervention Moving On.

 

Verktøykasse

Kroppskort; samtalekort om kroppsregler

Bindende bekreftelse på kjøp_ planet porno.pdf

PROFESOR

Sköldis 

Trafikklyset; seksuell atferd hos barn og ungdom

Se også Seksuellatferd.no for flere aktuelle verktøy 

LitteraturV27 bidrar i

Interrater reliability and experiences of Assessment, Intervention, and Moving-on 3 Assessment Model in a multidisciplinary Norwegian sample. Jensen M, Askeland IR og Bjørknes R (2022): 13:1019739,  


Et bedre tilbud til barn og ungdom med skadelig seksuell atferd. Monica Jensen. Kronikk i fagbladet Fontene, januar, 2021.


«De utstøtte», Monica Jensen. Fra Praksis, Tidsskrift for Norsk psykologforening (TNPF), 2020. 


Characteristics of adolescent boys who have displayed harmful sexual behaviour (HSB) against children of younger or equal age. Monica Jensen, Sanne C. Smid & Tormod Bøe. BMC Psychology (2020) 8:121. 


Askeland, Jensen og Moen (2017): Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. NKVTS rapport nr. 1/2017


Øystein Grov og Helle Kleive (2016): ADHD-medisiner og seksuelle overgrep. Meningsinnlegg i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (PDF)


Helle Kleive (2016): Barn som forgriper seg på barn. Praksisinnlegg i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (PDF)


Jensen, Garbo, Kleive, Grov og Hysing (2016): Gutter i Norge med skadelig seksuell atferd. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (PDF)


Erling Garbo og Helle Kleive (2015): Telefonkonsultasjoner med behandlingsapparatet. V27s erfaringer gjennom 9 år (PDF)


Eili Knudsen Ingnes og Helle Kleive (2011): I møte med unge overgripere. Gyldendal akademisk.


Ingnes, Kleive og Garbo (2009): V27 2004-2008 prosjektrapport (PDF)


Birkhaug et al (2005): Unge overgripere: En kartleggingsundersøkelse i Hordaland. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (PDF)


Anbefalt faglitteratur

Hackett, S., Holmes, D. and Branigan, P. (2016): Operational framework for children and young people displaying harmful sexual behaviours. London, NSPCC (PDF)


NICE guideline (2016): Harmful sexual behaviour among children and young people (PDF)

Holt, Nilsen, Moen og Askeland (2016): Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. NKVTS rapport nr. 6/2016.

AIM kurs: se kurskalender på seksuellatferd.no eller din regionale RVTS-nettside

 

Vår oversikt over aktuelle konferanser for året 
2. - 5. Mai 2023 NOTA 2023 i Cardiff

Link til nettsider
23. - 25. Mai 2023 Nasjonal SSA konferanse i Bergen
30. aug. - 1. sep. 2023
IATSO Konferanse 
International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO)

Følg med her for detaljer
28. sep. - 1. okt. 2023 
ATSA 2023 i Colorado 

Link til nettside

BUFDIR (Foreldrehverdagen) 


Trygghetsråd til foresatte med barn/unge som har utøvd SSA 


SSA – hvordan håndtere skadelig seksuell atferd i skolen?

 

En av mange arenaer hvor barn kan vise problematisk og/eller skadelig seksuell atferd er i skolen. Dette kan sette skolens ansatte i en utfordrende situasjon.

   Det første man bør få oversikt over er hva som har skjedd, og ivareta de berørte parter. Trafikklyset er et lett tilgjengelig verktøy som viser hva som er aldersadekvat seksuell atferd. Her defineres atferden som henholdsvis grønn-, gul og rød seksualitet, som gir en indikasjon på alvorlighetsgrad.

 

Hvordan håndtere situasjonen der og da, og hvem kontakter vi for hjelp og bistand? Dette og mer finner du svar på i videoen og tilhørende nettside, Seksuellatferd.no


Kontakt

Telefon

Postadresse

Vestlundveien 23 5145 Fyllingsdalen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Pasienter og pårørende henvender seg i resepsjonen.

Adresse

Åpningstider
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Vestlundveien 21C

Vestlundveien 21C

5145 Fyllingsdalen

Praktisk informasjon

​Utredningen og behandlingen du mottar hos oss vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk så tidlig som mulig.

Dette gjelder om du for eksempel har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.