Ressursenhet V27

Ressursenhet V27 er en klinisk ressursenhet med en regional spisskompetanse funksjon. V27 er knyttet til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved Betanien sykehus. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn, forkortet til PSA/SSA.

V27 er en regional spisskompetansenhet som er organisert under Betanien BUP. Betanien BUP har opptaksområde Laksevåg og Fyllingsdalen bydeler. Enheten tilbyr undervisning, råd/veiledning og klinisk spisskompetanse i Helse Vest.

Undervisning

 • Assesment, intervention, moving on (AIM)
 • Grunnleggende Basis kurs
 • Temaforelesninger tilpasset etter forespørsel

Råd/veiledning 

 • Anonym drøfting i konkrete saker der barn/unge står i fare for eller har utøvd problematisk/skadelig seksuell atferd.

Klinisk spisskompetanse

 • Samarbeid og veiledning på henviste saker til alle regionale barne- og ungdsomspsykiatriske poliklinikker (BUP), og psykisk helsevern barn og unge (PHBU)
 • Spesifikk utredning og behandling av SSA etter sekundærhenvisning/vurdering av  kompleksitet.
 • Deltar i SSA konsultasjonsteam, se brosjyre her

Dersom akutte saker, henvend deg til lokalt barnevern, barnehus eller politi. 

Nasjonalt klinisk nettverk 

SSA- forum i Helse Vest/V27

SSA Forum i BUP i Helse Vest ble etablert i desember 2022. Gruppen består av klinikere som jobber på de ulike BUPene i Helseregion Vest (deltakerliste). 

Klinikere som er i nettverket jobber med pasienter med problematisk (PSA) og særlig skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn og unge (0-17 år) og deres pårørende/familier. PSA/SSA inkluderer teknologi-assistert seksuell atferd («online») og atferd utført i direkte møter («offline»).

SSA Forum i BUP i Helse Vest skal fortsette arbeidet med å heve kompetansen, samt gi rom for fagutveksling og drøfting. Fremtidige deltakere er de som utgjør spisskompetanse på utredning/behandling av SSA lokalt/regionalt.  

For eventuelle spørsmål ang. SSA Forum i BUP i Helse Vest, kontakt teamleder, Eva Marina Mørch​ ​,​eller koordinator for forumet, Nadine Kojda- Arndt.

 

Eva.jpg

Spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi 
Jobber i 2022 40% i Helsedirektoratet ifm Lavterskelprosjekt

En kvinne med briller

Nadine Kojda-Arndt

Klinisk sosionom og familieterapeut

nadine.kojda-arndt@betaniensykehus.no

Master i familieterapi og systemisk tilnærming.

FO godkjent som klinisk spesialist i familieterapi/ veileder

En person som smiler for kameraet

Hanna Grøsland

Psykolog

hanna.grosland@betaniensykehus.no

Jobber med å utvikle Nasjonalt Kontaktpunkt.

Ingeborg Skogmo

Psykolog

ingeborg.skogmo@helse-bergen.no

Jobber med å utvikle Nasjonalt kontaktpunkt.

Portrettfoto

Monica Jensen

Psykologspesialist i klinisk arbeide med barn/ungdom og i samfunnspsykologi.

monica.jensen@betaniensykehus.no

Tidligere Prosjektleder nasjonalt klinisk SSA nettverk/Kompetanseprosjekt 2018-2021


100% permisjon fra V27/BUP Betanien fra 1.1. 2022 – 30.06. 2026, for å fullføre offentlig PhD utdanning og for å lede nytt nasjonalt SSA prosjekt for Hdir/Helse Vest (2023-2026). Bidrar faglig overordnet inn i Helsedirektoratets "Lavterskeltjeneste konseptutredning og prosjekt".

Faglig standard for PSA/SSA i PHBU

Samråd (under oppdatering)

Trygghetsplanlegging (under oppdatering) 

 

Utredning og behandlingsveiledere

AIM

Se egen side for AIM - Assesment Intervention Moving On.

 

Verktøykasse

Kroppskort; samtalekort om kroppsregler

Bindende bekreftelse på kjøp_ planet porno.pdf

PROFESOR

Sköldis 

Trafikklyset; seksuell atferd hos barn og ungdom

Se også Seksuellatferd.no for flere aktuelle verktøy 

Litteratur V27 bidrar i

 

Anbefalt faglitteratur

AIM kurs: se kurskalender på seksuellatferd.no eller din regionale RVTS-nettside

BUFDIR (Foreldrehverdagen) 

Trygghetsråd til foresatte med barn/unge som har utøvd SSA 

 

SSA – hvordan håndtere skadelig seksuell atferd i skolen?

En av mange arenaer hvor barn kan vise problematisk og/eller skadelig seksuell atferd er i skolen. Dette kan sette skolens ansatte i en utfordrende situasjon.

   Det første man bør få oversikt over er hva som har skjedd, og ivareta de berørte parter. Trafikklyset er et lett tilgjengelig verktøy som viser hva som er aldersadekvat seksuell atferd. Her defineres atferden som henholdsvis grønn-, gul og rød seksualitet, som gir en indikasjon på alvorlighetsgrad.

Hvordan håndtere situasjonen der og da, og hvem kontakter vi for hjelp og bistand? Dette og mer finner du svar på i videoen og tilhørende nettside, Seksuellatferd.no

 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Vestlundveien 23 5145 Fyllingsdalen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Pasienter og pårørende henvender seg i resepsjonen hos BUP

Adresse

Åpningstider
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Vestlundveien 21C

Vestlundveien 21C

5145 Fyllingsdalen

Praktisk informasjon

​Utredningen og behandlingen du mottar hos oss vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk så tidlig som mulig.

Dette gjelder om du for eksempel har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.