Vestlundveien 21K

Lundefuglen aktivitetshus

Lundefuglen er et aktivitetshus som hovedsakelig er knyttet opp mot Betanien DPS. Huset vil bestå av flere ulike lavterskeltilbud med et fokus på ressurser, mestring og sosialt samhold. Prosjektet ble initiert av musikkterapeutene på Betanien DPS og ble formet videre sammen med blant annet erfaringskonsulenter, pasienter, tidligere pasienter og andre fagpersoner ved Betanien DPS.

Kontakt

Telefon

90676325
Telefonen er ikke bemannet hver dag - send gjerne sms.
Bygg
Lundefuglen aktivitetshus ligger ved innkjørselen til Betanien sykehus. Foto: Betanien sykehus.
Inngangspart til bygg
Inngangspartiet til Lundefuglen aktivitetshus. Foto: Betanien sykehus.

Slik finner du fram

Adresse

Vestlundveien 21K

Praktisk informasjon

Annenhver onsdag (partallsuker) er det erfaringskafé, hvor erfaringskonsulentene har ansvaret. Dette er et tilbud for deg som ønsker sosialt samvær, kanskje en prat med andre som har erfaring med psykisk sykdom/rus.

Hovedfokus vil være på håp, styrke og erfaring, og minst mulig på sykdom/diagnoser. Annenhver gang blir det «Tema», dvs. at noen informerer om etterverns-/aktivitetstilbud, eller deling av historier som gir håp.

Vi er veldig opptatt av brukermedvirkning og er åpen for forslag til aktiviteter på huset. Har du f.eks. en sang, dikt eller tekst du har lyst å fremføre, eller kunst du vil vise frem?

Ta gjerne med en venn eller pårørende. Gratis kaffe/te og fast servering av vafler.

For mer informasjon, ta kontakt med en av erfaringskonsulentene: 

Musikkterapeutene ved Betanien DPS inviterer jevnlig til musikkafe. Her er det fokus på en lav terskel for deltakelse og du trenger ingen forkunnskaper for å kunne delta. Det er en avslappet atmosfære hvor du kan møte andre mennesker med de samme interessene som deg selv, delta og lytte i musikalsk samspill.

Musikkterapeutene har laget permer med kjente sanger i som består både av tekst og akkorder. Disse permene er et fellesprosjekt mellom musikkterapeutene og brukerne av kafeen videre, hvor man sammen finner ut hvilke sanger som skal i permene. Du trenger ikke delta om du ikke ønsker det - det er greit å komme for å ta en kopp kaffe og lytte!

Dette er hovedsaklig et tilbud for mennesker som har vært i kontakt med psykisk helsevern i Laksevåg og Fyllingsdalen. 

Ta gjerne kontakt om du er interessert i å være med på telefon 906 76 325 (telefonen er ikke bemannet hver dag, send gjerne sms) eller e-post.

Det et flere busser for å komme til Betanien sykehus. Nummer 18 ​bringer deg nærmest sykehuset. Oversikten under viser hvilke busser du kan ta og busstoppet du skal gå av på.

  • Buss nummer 4 og 5 - gå av på busstoppet Sikthaugen
  • Buss nummer 15 - gå av på busstoppet Vestre Sikthaugen
  • Buss nummer 18 - gå av på busstoppet Storhammeren

På nettsidene til Skyss finner du en egen ruteplanlegger som hjelper deg å finne den beste ruten.

​Det er parkeringsmuligheter i alle byggene (Vestlundveien 23, 23A, 23B og 23C) og langs veien. Parkering er gratis.