• Lundefuglen aktivitetshus

    Lundefuglen er et aktivitetshus som er hovedsakelig knyttet opp mot Betanien DPS. Huset vil bestå av flere ulike lavterskeltilbud med et fokus på ressurser, mestring og sosialt samhold.

  • Vestlundveien 23C

    I Vestlundveien 23C finner du den allmennpsykiatriske poliklinikken.

  • Vestlundveien 23A

    Laboratoriet og røntgenavdelingen ved Betanien sykehus holder til i Vestlundveien 23A.