Rett til vurdering og nødvendig helsehjelp

Sykehuset skal vurdere henvisningen din innen 10 virkedager. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere. Du får skriftlig tilbakemelding om resultatet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

 

Vurderingen får ett av følgende resultat:

  1. Du får rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du får en fristdato for når helsehjelpen senest skal starte, enten i form av utredning eller behandling. Unge under 23 år innenfor psykisk helsevern og rus har rett til start av helsehjelp innen maksimalt 65 virkedager. For alle andre pasienter gjelder faglig forsvarlighet, altså ikke fastsatte frister (helsedirektoratet.no).

    Du får informasjon om tidspunkt for første oppmøte på sykehuset, enten en konkret time eller hvilken uke vi forventer å gi deg en time.
     
  2. Du har ikke behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det vil si at sykehuset har vurdert at behovet for helsehjelp blir best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

Kopi av vurderingen, og eventuelle senere epikriser blir sendt til fastlegen din og til den som har henvist deg. Gi sykehuset beskjed hvis du ikke ønsker dette.

Rett til fornyet vurdering

Vurderingen av rett til helsehjelp er gjort av en spesialist. Ønsker du en ny
vurdering, må du kontakte fastlegen din. Du kan selv velge hvilket sykehus fastlegen skal sende henvisningen til.

Om rett til vurdering og velg behandlingssted på helsenorge.no

 

Sist oppdatert 07.09.2023