Styret i Betanien sykehus

Styret ledes av Per Martin Knutsen med Therese Egeland som nestleder.

Styrets medlemmer

I perioden 01.01.2024 sitter følgende personer i styret til Betanien sykehus:

 • Per Martin Knutsen, styreleder
 • Therese Egeland, nestleder
 • Anne Sissel Faugstad
 • Anita Lyssand
 • Helge Skjerven
 • Alina Drozdova (valgt av de ansatte)
 • Erik Vang (valgt av de ansatte)
 • Anne Mette Almeland (valgt av de ansatte)
 • Vibeke Paulsen (vara, valgt av de ansatte)
 • Aksel Firero ( vara, valgt av ansatte) 
 • Kristin Fosheim ( vara, valgt av ansatte) 
I tillegg har leder av sykehusets brukerutvalg møte- og talerett.
 

Styredokumenter 2023
     Styredokumenter 2022           Styredokumenter 2021

                Styredokumenter 2020                     Sist oppdatert 13.05.2024