Mål 5

Sykehusets verdier skal prege arbeidet vårt.

En person som sitter ved et skrivebord

Mål 5: Sykehusets verdi​​​er skal prege arbeidet vårt​​

For å oppnå målet har vi definert følgende delmål:

  • Være bevisst verdier i møte med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere.​​
  • Tematisere verdier i ulike fora. 
  • Bidra i stiftelsens arbeid med utarbeidelse av diakonal profil.Sist oppdatert 20.07.2022