Mål 4

Betanien sykehus skal bidra til å redusere klimaendringene.

En gruppe ananas

Mål 4: Betanien sykehus skal bidra til å redusere klimaendringene​​​​​

For å oppnå målet har vi definert følgende delmål:

  • ​Redusere energiforbruket med 20 % innen 2030.
  • Redusere generelt avfall med 20 % og matavfall med 50 % innen 2030.
  • Sørge for at sykehusets andel produkter uten (utslipp av) helse og miljøskadelige stoffer skal være 75 % innen 2030.
  • Være en fossilfri virksomhet innen 2030.
  • Ha miljøengasjerte medarbeidere som bidrar til å redusere CO2-utslippe​t.​​​

Sist oppdatert 20.07.2022