Mål 3

Betanien sykehus skal skape økonomisk fundament i både nåtid og fremtid.

En klokke på en trestolpe

Mål 3: Betanien sykehus skal skape økonomisk fundament i både nåtid og fremtid​​​

For å oppnå målet har vi definert følgende delmål:​

  • ​Utarbeide og følge budsjetter basert på overordnede føringer og prioriteringer.
  • Oppnå de årlige resultatkravene som settes til sykehuset.
  • Oppsparte midler føres tilbake til driften og kommer pasientene til gode.​​


Sist oppdatert 20.07.2022