Mål 1

Betanien sykehus skal yte helsetjenester av høy kvalitet.

En mann som ligger på en seng

Mål 1: Betanien sykehus skal yte he​​​lsetjenester av høy kvalitet​​

For å oppnå målet har vi definert følgende delmål:

  • Oppfylle forventninger og krav fra oppdragsgiver og eier.
  • Benytte moderne teknologi og hjelpemidler til det beste for pasientbehandlingen.
  • Lede i tråd med Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Sist oppdatert 20.07.2022