Lærende og utviklende organisasjon

Lærende og utviklende organisasjon betyr at helsetjenesten skal utvikles med pasienten i sentrum, og at vi ser utfordringer og løsninger gjennom øynene til medarbeidere, ledere og samarbeidspartnere.

Utviklingen er avhengig av både forskning og de små nyvinningene i hverdagen. Tilbakemeldingene fra deg som pasient bidrar til at medarbeiderne ser behov for innovasjon og utvikling for å gi deg et bedre tilbud.

Sykehusets trepartssamarbeid, bestående av ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste, skal være et viktig fora for samhandling i sykehuset. Gjennom involverende prosesser skal trepartssamarbeidet bidra til at ansatteperspektivet ivaretas i den videre utviklingen av Betanien sykehus.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten definerer krav, forventninger og en systematisk metode for forbedringsarbeid. ​Lederne ved Betanien sykehus har fått opplæring i systematisk kvalitetsarbeid for å sikre at sykehuset blir en mer utviklende og lærende organisasjon.

Betanien sykehus deltar i ulike samhandlingsnettverk som bidrar til både utvikling og læring på tvers av sykehusene i regionen.

Sist oppdatert 05.05.2022