Kvalitet og pasientsikkerhet

På Betanien sykehus bruker vi kvalitetsmålinger, pasientsikkerhetsmålinger og pasienterfaringer for å sørge for at helsetjenestene våre er trygge og gode.

En mann som ligger på en seng

Betanien sykehus skal videreutvikles slik at du som pasient fortsatt får trygge og gode helsetjenester. For oss betyr det at du skal får en behandling som virker, er trygg og sikker, som gir deg innflytelse, som er preget av kontinuitet, og hvor du slipper å vente unødvendig.

Sist oppdatert 05.05.2022