Dyktige og involverte medarbeidere

På Betanien sykehus skal du møtes av motiverte, dyktige, involverte og endringsvillige medarbeidere.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

På Betanien sykehus skal du møtes av motiverte, kompetente, dyktige og endringsvillige medarbeidere.

Vi tror at dette bidrar til at du får en samordet og god behandling. Betanien sykehus oppfordrer og legger til rette for at medarbeiderne får øke sin kompetanse på områder som er viktige for at du skal få et best mulig tilbud.

På lik linje som at innspill fra deg som pasient er viktig, er også innspill og medvirkning fra medarbeidere viktig som for utvikle og forbedre kvaliteten på tjenestene. Det er i møtet med deg våre medarbeider ser forbedringsbehovene som kan føre til nyvinninger og innovasjoner som på sikt kan gi deg et enda bedre tilbud.

For å fange opp forbedringsforslagene er vi avhengig av et godt trepartssamarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste i sykehuset.

Sist oppdatert 05.05.2022