Utveksling mellom Hong Kong, Betanien sykehus og høyskolen på Vestlandet

Radiologisk avdeling har for tiden to studenter fra Hong Kong i praksis.

Publisert 06.06.2024

Studentene har kommet til Norge gjennom et utvekslingssamarbeid mellom Høyskolen på Vestlandet og Universitet i Hong Kong. I går delte radiografstudentene Bowie og Lik sine erfaringer fra utvekslingstiden ved Radiologisk avdeling, og ga oss samtidig et spennende innblikk i hvordan det er å jobbe som radiograf i Hong Kong. Det var inspirerende å lytte til deres erfaringer fra praksisstedene og bygge nye relasjoner.

Gledelig å høre den varme mottagelsen de har fått på Betanien og deres tilbakemelding på et sterkt samhold og god kollegastøtte ved radiologisk avdeling. Vi har som mål at vi skal levere helsetjenester av høy kvalitet og at Betanien sykehus skal være et ønsket sted å arbeide. Veldig inspirerende når våre verdier og mål erfares i møte med andre.