Ny direktør i Betanien sykehus

Etter en lang og grundig ansettelsesprosess er vi glade for å kunngjøre at Janiche Buanes Heltne, en erfaren leder innen helsevesenet, har takket ja til å begynne som ny sykehusdirektør. Med en solid bakgrunn og et sterkt engasjement for innovasjon og pasientomsorg, bringer Janiche med seg erfaring og visjoner til Betanien sykehus.

Publisert 21.03.2024
En kvinne som holder en kopp

BAKGRUNN

Janiche er 56 år, med 17 års ledererfaring fra helsevesenet. Med en mastergrad i ledelse, spesialisering som sykepleier innen pediatri, jobberfaring fra somatikk og psykisk helsevern har hun forståelse av både klinisk praksis og organisatoriske utfordringer og muligheter.

I 1997 startet Janiche sin lederkarriere ved Helse Bergen, hvor hun har vært både avdelingssykepleier og assisterende oversykepleier ved Barneklinikken. I seks år arbeidet hun, etter en kort periode som HMS-leder, og som prosjektleder ved Personal- og Organisasjonsavdelingen.

Etter å ha ledet gastrokirurgisk avdeling ved Helse Bergen i over 12 år, tok Janiche på seg rollen som daglig leder ved Helse i Hardanger, hvor hun ledet innovasjonsarbeid innen rehabilitering. De siste to årene har hun vært administrerende direktør ved NKS Olaviken. I denne rollen har hun hatt fokus på kompetanseheving, organisasjonsutvikling og digitalisering av arbeidsprosesser.

INNOVASJON OG ENGASJEMENT

Janiche er kjent for sitt engasjement for innovasjon, fag og organisasjonsutvikling. Ved Helse i Hardanger introdusert hun og teamet revolusjonerende tilnærminger til rehabilitering, basert på tverrfaglig samarbeid og skreddersydde behandlingsforløp.

Ved NKS Olaviken har sykehuset under hennes ledelse iverksatt flere organisasjonsutviklings- og samhandlingsprosjekt. Her kan nevnes styrking av fagkompetanse, nye arbeidsprosesser, samhandling med kommunene, ombygging av sykehuset og digitalisering for å forbedre pasientomsorgen.

VISJON FOR FREMTIDEN

Som ny sykehusdirektør for vår organisasjon vil Janiche fortsette sitt engasjement for innovasjon og samarbeid. Hun tror på samhandling på tvers av fag og roller for å oppnå det beste for pasientene våre.

PRIVAT

Janiche er gift har tre barn, ett barnebarn, en hund og en katt. På fritiden tilbringer hun og mannen mye tid på tur i fjellet gjerne sammen med gode venner.

Vi ønsker Janiche hjertelig velkommen til Betanien sykehus.