Ny MR-maskin på Radiologisk avdeling ved Betanien sykehus 

Radiologisk avdeling skal i september skifte ut MR-maskinen med en ny “state of the art” Siemens Sola 1.5T MR-maskin.  

Publisert 10.07.2024
En mann som ligger på en seng
Bilde av nåværende Siemens maskin

Siste driftsdag for nåværende MR-maskin blir fredag 30. august, og installasjonsperioden for nytt MR-maskin er beregnet til 5 uker. Det betyr at radiologisk avdeling ikke tilbyr MR-undersøkelser i perioden mandag 02. september til mandag 07. oktober. 

I perioden 07. oktober til 01. november vil det være opplæring, optimalisering og innføring av den nye MR-maskinen. Dette innebærer for pasientene at det vil være “styrt drift” i forhold til hvilke MR-undersøkelser som tilbys og hvor stort driftsvolum som er tilgjengelig. 

Økt ventetid for de fleste MR-undersøkelser ved radiologisk avdeling må derfor påregnes i en periode etter installasjon av ny MR-maskin.