Hva er viktig for deg dagen ble for første gang markert ved Betanien sykehus 6.juni 2024

Dagen ble markert med stand ved radiologisk avdeling, laboratoriet, allmennpsykiatrisk poliklinikk, resepsjon i hovedbygg og døgnbygg

Publisert 08.07.2024
Diagram

På stand var det med representanter fra brukerutvalget, samhandlingsavdeling og representanter fra ledergruppen i sykehuset. Pasienter, pårørende og helsepersonell fikk informasjon om markeringen og kunne skrive på en lapp hva som er viktig for dem.

Lappene ble hengt opp på en plakat. Hensikten med denne dagen er å ha fokus på pasienten og deres påørørende, samt ansatte ved sykehuset på hva er viktig for deg i møte med sykehuset og hva sykehuset kan forbedre seg på.

Her finner du rapporten fra dagen 6 juni 

Dagen vil markeres hvert år.

Med vennlig hilsen 

Ove Vestheim, leder av Brukerutvalget Betanien Sykehus