“Hva er viktig for deg-dagen”

“Hva er viktig for deg-dagen” har blitt en internasjonal bevegelse der over 50 land markerer hvor viktig det er at helsepersonell husker å stille dette enkle, men viktige spørsmålet: “Hva er viktig for deg?"

Publisert 30.05.2024
Diagram
Hva er viktig for deg

Man ønsker å flytte oppmerksomheten fra «Hva feiler det deg?» til «Hva er viktig for deg» og dermed bidra til en retningsendring i helsevesenet.

Markeringen som gjennomføres bidrar på en enkel måte og synliggjøre sykehuset fokus på brukermedvirkning på individnivå både ovenfor pasienter, pårørende og ansatte. 6. juni arrangeres dagen for første gang ved Betanien sykehus.

Brukerutvalget, ledelsen og representanter fra samhandlingsavdelingen vil ha stands på 4 lokasjoner denne dagen:

10.00-11.30: Ventesone Radiologisk avdeling og laboratoriet.

12.30-14.00: Allmennpsykiatrisk poliklinikk og hovedbygg

14.00-15.00: Ventesone døgnbygg psykisk helse.

På standen vil det ligge Post-it lapper hvor de som passerer får anledning til å skrive hva som er viktig for dem.

Å stille spørsmålet krever at vi lytter til svaret og følger opp.

Brukerutvalget vil utarbeide en rapport som inneholder planlegging, gjennomføring med oppsummering av svar, budsjett og en konklusjon. På bakgrunn av rapporten skal det lages en klar strategi for hva tilbakemeldingene skal brukes til. 

Se video: Hva er viktig for Marius? En film om betydningen av å se hele mennesket, ikke bare sykdommen (Youtube.com) Produsert av Gode Pasientforløp.