Hva er innenfor - Helsenorge

29. mai lanserer Ung.no et veiledningsverktøy som ansatt ved V27 har vært innleid til Helsedirektoratet for å lage.

Publisert 30.05.2024

Verktøyet skal fremme sunn og normativ seksuell atferd hos barn og unge, og er et ledd i nasjonalt lavterskelprosjekt. Målet er at ungdom gjennom egen utforsking av verktøyet skal tilegne seg  ny kunnskap som på sikt kan bidra til å redusere seksuelle grenseoverksridelser utført av barn og unge. 

Her kan du lese mer om verktøyet Hva er innafor - Helsenorge