Ønsker du å bli brukerrepresentant i Betanien sykehus sitt brukerutvalg?

Publisert 08.07.2024
En gruppe mennesker rundt et puslespill

Brukerutvalget ved Betanien sykehus er et rådgivende organ for Betanien sykehus i brukerrelaterte spørsmål. Gjennom at utvalget bringer med seg kunnskap om situasjonen til sentrale pasientgrupper som psykisk syke barn og voksne og gynekologiske problemstillinger får sykehusets ansatte innsikt i bruker- og pårørendeperspektivet. Denne innsikten er viktig for oss når vi skal utforme helsetjenester.

Brukerutvalget har møter 6 ganger i året og deltakerne får avlønning for arbeidet.

I tillegg til disse 6 møtene deltar representanter fra brukerutvalget i prosjektarbeid i sykehuset og brukerutvalgets leder har møterett i styret.

Høsten 2024 skal det oppnevnes representanter til brukerutvalget ved Betanien sykehus og de andre helseforetakene.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO) har utarbeidet et skjema du kan bruke dersom du ønsker å bli brukermedvirker hos oss eller i et annet foretak. Frist for å sende inn skjemaet er 1. september 2024.

https://www.cognitoforms.com/FFO4/RegistreringBrukerrepresentasjon