Allmennleger (ALIS) i spesialisering i Helse Vest

Utdanning er en av Betanien sykehus sine hovudoppgaver. Vi bidrar til utdanning innan ei rekke helse- og sosialfag.

Helse Vest RHF har, for å legge til rette for sykehustjeneste for ALIS, i første omgang etablert en ALIS-portal som skal hjelpe med informasjon og registrering av aktuell tidsperiode for utdanning i spesialisthelsetjenesten.

Spesialisthelsetjenesten skal legge til rette for allmennlegene sitt behov for spesialisering i sykehus (ALIS). Sykehusene vil være helt avhengige av velfungerende og høyt kompetente fastleger. Vi er i starten av et generasjonsskifte blant fastlegene med mange nye fastleger som etter forskrift må ha gjennomført allmennlegespesialisering.

Helseforetakene må synleggjøre handlingsrommet for ALIS spesialisering og hvordan utdanningen kan gjennomføres på en hensiktsmessig og god måte.

Hvordan registrere seg i portalen (PDF)

I denne portalen skal sykehusavdelingene legge ut tilgjengeleg tid som er aktuelle for ALIS (fane «Utdanninger») og ALIS kan melde seg som interessert til sjukehustjeneste (fane «Interessenter»).

Det er viktig at sykehusene følger opp med å legge ut tilgjengeleg tid for ALIS spesialisering. Vi skal benytte tid der egne medarbeidare har planlagt lengre permisjoner, slik at ALIS legene kan få tilsetting i avtalt periode. Dette vil kreve god planlegging i foretakene og god medverkning fra ALIS legene for at vi skal få dette til. Informasjon om portalen og informasjon om prioritering av allmennleger er ein viktig del av arbeidet.​

​​​​​​​​​​Dokument​​asjon


Sist oppdatert 20.07.2022