Nasjonalt kontaktpunkt

Lavterskel kontaktpunkt for ungdom etableres.

Ungdom
Illustrasjonsbilde ungdom

På bakgrunn av en konseptutredning utarbeidet av Helsedirektoratet​, ble det anbefalt etablering av et lavterskel kontaktpunkt for ungdom som står i fare for å utvikle- eller allerede utviser bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd (PSA/SSA). 

Helsedirektoratet har tildelt prosjektet til Helse Vest, med et budsjett på fire millioner til utvikling av tjenesten. På vegne av Helse Vest, utvikler vi i Ressursenhet V27 i løpet av 2023 det som foreløpig har navnet Nasjonalt kontaktpunkt.  

Aktuell målgruppe er ungdom mellom 16-18 år, som har utøvd eller står i fare for å utøve PSA/SSA, og som selv ønsker hjelp for å forebygge videreutvikling på dette området. Ungdommen kan ta kontakt på eget initiativ eller blir veiledet til å ta kontakt fra andre tiltak. Nasjonalt kontaktpunkt blir nettbasert, og vil sannsynligvis inkludere mulighet for kontakt via chat/spørsmål-svar-tjeneste og telefon. Kontaktpunktet skal yte råd og veiledning, og bistå ungdommen til å henvende/henvise seg til rett tiltak videre. Aktuelle tiltak kan være alt fra kommunale lavterskeltjenester til behandling i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Et sentralt mål er at ungdommen raskt skal få tilgang til nivåtilpasset helsehjelp lokalt, uten å måtte gå via fastlege. Nasjonalt kontaktpunkt skal videre gi lavterskel råd og veiledning til omsorgsgivere og fagpersoner som arbeider med unge som utviser bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. 

Det nasjonale kontaktpunktet skal ha en koordinerende funksjon til de øvrige spisskompetanseenhetene/lokale avdelingene for PHBU i landet for oppfølging og behandling. Det er videre oppe til vurdering hvordan en kan tilrettelegge for at ungdom under 16 år også skal kunne benytte seg av tjenesten, samt sentrale vurderinger knyttet til form og innhold i tjenesten. Tjenesten skal etter planen være i drift fra nyåret 2024. 

Helse Vest vil være eier av kontaktpunktet videre. Videre driftsansvarlig er foreløpig ikke avklart.

Informasjon om prosjektet på Helse Vest sine nettsider

Sist oppdatert 11.09.2023