Behandling

Psykoedukasjon for barn

Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor pasienter og deres pårørende får kunnskap og informasjon omkring en spesifikk diagnose. Behandlingen skal gi realistiske forventninger til bedring og prognose, informasjon og en slags undervisning i den aktuelle lidelsen.
Hensikt er at pasienter og deres pårørende skal få kunnskap om hvordan de kan mestre sykdommen på best mulig måte i hverdagen. De lærer blant annet hvordan de kan kjenne igjen symptomer på lidelsen, slik at eventuelle tilbakefall kan forebygges.


Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen, skolehelsetjenesten, psykolog og barneverntjenesten kan henvise til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten/BUP. Spesialisthelsetjenesten vil avgjøre om du har krav på utredning og behandling.

Før

Det kreves ingen forberedelse knyttet til denne behandlingen.


Under

Det er viktig at du sammen med behandler blir enig om mål for behandlingen. En god relasjon til behandler er viktig for å få god hjelp. Behandlingen inngår som en del av et behandlingsforløp.g_f3e409cb_ef27_4ccc_a1df_0648b117d34d


Etter

Bruk det du har lært i behandlingen. Strategier for å hindre tilbakefall vil også være tema i slutten av behandlingen.


Kontakt

Vestlundveien 21C Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Kontakt Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Vestlundveien 21C

Vestlundveien 21C

5145 Fyllingsdalen

Praktisk informasjon

Ønsker du å snakke med forløpskoordinator, ring 55 50 73 50.

​Utredningen og behandlingen du mottar hos oss vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk så tidlig som mulig.

Dette gjelder om du for eksempel har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.