Betanien DPS sine døgnavdelinger holder til i Vestlundveien 23B. Foto: Nils Olav Mevatne.

Avdeling psykose

Avdeling psykose har 12 behandlingsplasser. Avdelingen har et særlig ansvar for personer med psykoselidelser som har behov for planlagte eller akutte opphold. Vi tilbyr målrettete opphold som er tilpasset deg. Avdeling psykose har fokus på et bedringsorientert perspektiv i behandlingen der din egen aktivitet, medbestemmelse og mestring står sentralt.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Vestlundveien 23 5145 Fyllingsdalen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Pasienter og pårørende henvender seg i resepsjon i 2. etasje (hovedinngang).

Vestlundveien 23B

Vestlundveien 23B

5145 Fyllingsdalen

Praktisk informasjon

Ønsker du å snakke med forløpskoordinator, ring 55 50 74 00.

​Kantinen Kafe 23, som ligger i Vestlundveien 23, er døgnåpen. Kafe 23 er bemannet mandag-fredag 07.30-14.30. Utover det​te kan du betale for varer med Vipps.

 

Vi anser følgende nettsider for å være nyttige for deg som pasient eller pårørende:

​Utredningen og behandlingen du mottar hos oss vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk så tidlig som mulig.

Dette gjelder om du for eksempel har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

​Visittiden er kl. 17.00-20.00.